Re Mixx
Image default
Zakelijk

Afkeuren van een werknemer

Regelmatig komt het voor binnen bedrijven dat er functies worden aangeboden waar een werknemer op kan doorstromen. Je begint als het ware onderaand e ladder en heb de mogelijkheid om steeds hogerop binnen het bedrijf te komen. Dit is natuurlijk prettig voor de werknemer, omdat deze waardering voor zijn of haar werk krijgt en de werkgever laat zien dat hij of zij tot meer in staat is. Dit zal ook in de meeste gevallen gaan betekenen dat de werknemer qua salarisschaal omhoog zal gaan. Mocht het blijken binnen een bedrijf dat een werknemer toch niet helemaal op zijn of haar plek zit, dan is het mogelijk dat de werkgever een ontwikkel assessment zal aanbieden. Tijdens dit assessment wordt er gekeken waar de knelpunten liggen en waar door het bedrijf aan gewerkt kan worden om toch te zorgen voor tevreden werknemers. Er zullen kleine testen worden afgenomen om deze knelpunten in kaart te brengen. Dit assessment hoeft niet te betekenen dat de werknemer direct ontslagen wordt, want zoals het woord het al zegt is het bedoeld als ontwikkeling. Je weet waar je als werkgever en werknemer aan moet werken om te zorgen voor een prettig gevoel bij de functie en of baan. Als het voorkomt dat een werknemer door één of andere reden niet meer aan het werk kan dan wordt er gekeken waar de oorzaak ligt. In sommige gevallen ligt de oorzaak bij een ziekte of ongeluk. Er kan dan een reintegratiebureau ingeschakeld worden, die gaat bepalen of de werknemer afgekeurd wordt voor het uitvoeren van alle werkzaamheden binnen het bedrijf. Er vinden gesprekken plaats tussen de coach en de werknemer, de coach en de werkgever en met zijn drieën bij elkaar. Mocht blijken dat de werknemer niet meer in staat is om volledige werkzaamheden uit te voeren, dan kan deze afgekeurd worden.

https://loopbaannederland.nl/