Re Mixx
Image default
Dienstverlening

Alles wat u moet weten over de VGZ collectiviteitskorting

In Nederland is het bij wet verplicht voor iedereen die er woont of werkt om een zorgverzekering af te sluiten. Dit aansluiten is dan ook meteen de enige verplichting die eraan verbonden is, voor het overige bent u vrij om zelf een zorgverzekeraar te kiezen en om wel of niet aanvullende verzekeringen af te sluiten die meerdere risico’s dekken. Onder andere bij VGZ kunt u hiervoor terecht en kunt u bovendien genieten van een VGZ collectiviteitskorting als u uw verzekering(en) via een collectief afsluit.

 

Wie is VGZ?

Als één van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van Nederland stelt VGZ zich het doel om de medische zorg toegankelijk te maken én betaalbaar te houden voor iedere aangeslotene. Volgens VGZ moet de zorg beter kunnen en moet dit tegen een lagere prijs kunnen.

 

 

Wat is een collectieve zorgverzekering?

De collectieve zorgverzekering is niets meer of minder dan de gewone basis zorgverzekering, maar dan door een groep mensen afgesloten. Het gaat hierbij altijd om eenzelfde verzekering bij eenzelfde zorgverzekeraar. De groep kan bestaan uit werknemers van een bedrijf of leden van een vereniging bijvoorbeeld. Het doel van de zorgverzekering, en dus ook van de collectieve zorgverzekering is het dekken van de kosten voor noodzakelijke medische zorg. Voordeel aan deze manier van verzekeren is de veelal lagere premie die moet betaald worden, daar tegenover staat dan weer het nadeel dat er minder keuzevrijheid is voor de verzekerde.

 

DE VGZ collectiviteitskorting

Wie een zorgverzekering afsluit via een VGZ collectief geniet het voordeel van een korting op zowel de basis zorgverzekering als op eventuele aanvullende verzekeringen. Voor het jaar 2022 werd de VGZ collectiviteitskorting vastgelegd op 4% voor de basis verzekering en 10% voor de aanvullende verzekeringen. Voornamelijk deze kortingen zetten veel mensen ertoe aan om via een collectief in plaats van individueel aan te sluiten. De dekkingen blijven namelijk dezelfde, maar dan wel tegen een lagere premie. Zeker voor wie een gezin te verzekeren heeft, maakt dit toch wel enig verschil op jaarbasis.