Re Mixx
Image default
Zakelijke dienstverlening

Veilig werken gegarandeerd tijdens een bodemsanering

Als je als ondernemer op een bepaalde plek wilt starten met een bouwproject is het zaak dat de grond waarop gebouwd wordt goed schoon en niet verontreinigd is. Je wilt natuurlijk niet dat de mensen die er komen wonen gezondheidsproblemen krijgen maar ook voor je personeel wil je veilig werken met verontreinigde bodem.

Laat eerst bodemonderzoek doen

Als op een bepaalde plek bijvoorbeeld jarenlang zware industrie gestaan heeft loop je kans dat de bodem daardoor ernstig vervuild geraakt is. Om zeker te weten of de grond schoon is of juist vervuild en de mate van vervuiling te detecteren kun je eerst de bodem laten onderzoeken. Dit bodemonderzoek vindt plaats voordat er aan het daadwerkelijk bouwproject begonnen wordt zodat problemen voorkomen worden.

Laat de bodem op een veilige manier saneren

Na het onderzoek wordt een V&G plan uitgeschreven waarin staat in hoeverre de bodem verontreinigd is en hoe de sanering het beste aangepakt kan worden zonder dat er mensen ziek worden. De veiligheid van de werknemers die op het terrein gaan werken staat hierbij voorop. In het plan staat aangegeven hoe het werk aangepakt dient te worden zodat de sanering geen gevaar oplevert voor de mensen die ermee bezig zijn. Een bedrijf zoals G4S kan een dergelijk plan voor je ontwikkelen maar ze kunnen ook experts sturen die toezicht houden of de geldende regels wel nageleefd worden. Zo kan de klus op een veilige manier geklaard worden totdat de bodem weer volledig schoon is en geschikt voor de bouw.

Gebruik veiligheidsproducten

Vaak zijn bij sanering van de bodem ook bepaalde veiligheidsproducten nodig waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan adembescherming en beschermende kleding. Ook hierin kan G4S voorzien zodat je maar naar één bedrijf hoeft te gaan om alles voor de complete klus te regelen.