Re Mixx
Image default
Banen en opleidingen

Wat als je geen verklaring omtrent gedrag kunt krijgen?

Wanneer geen VOG?

Men denkt vaak te snel dat ze niet in aanraking kunnen komen met een Verklaring Omtrent Gedrag als ze iets hebben meegemaakt in hun leven waardoor ze een strafblad hebben. Het hangt af van een aantal aspecten van het incident, relevantie en actualiteit, of u verzoek voor een VOG geweigerd of geaccepteerd wordt. Het is dus zeker niet zo dat u gelijk wordt afgewezen als u ooit in aanraking bent geweest met Justitie. Als u een zedendelict heeft gepleegd, krijgt u geen VOG, maar er zijn nog andere mogelijkheden. 

Relevantie

Als u ooit in aanraking bent geweest met Justitie, betekent dit niet gelijk dat uw aanvraag voor een VOG wordt geweigerd. De relevantie van strafbare feiten zijn per beroep verschillend. Een bepaald delict is van verschillende relevantie voor een kassamedewerker en een docent. Als u ooit een delict hebt gepleegd dan zal het Ministerie van Justitie overleggen of het delict relevant genoeg is om u van een VOG te weigeren. Er zijn geen strenge richtlijnen met betrekking tot met welk delict een VOG gekregen kan worden en met welke niet. Het is wel mogelijk om een schatting te maken, dit kan via internet. Hier kunt u aangeven hoe u in contact bent geweest met Justitie en hieruit kunt u zien of u nog in aanmerking komt voor een VOG. De schatting wordt gemaakt aan de hand van: de datum van het plegen van het delict, de straf die u werd opgelegd en de ernst van het delict. 

Verwachting

Het komt er uiteindelijk op neer dat de kans om geen VOG te krijgen lager is dan wordt verwacht. Ook als u twijfelt is het toch beter om een VOG aan te vragen, want werkgevers vragen er vaak naar. 

Wat te doen bij afwijzing

Als uw verzoek wordt afgewezen, heeft u twee weken de tijd om hier bezwaar tegen in te dienen. Dit doet u samen met uitleg over waarom volgens u wel een VOG moet worden gegeven aan u.