Re Mixx
Image default
Bedrijven

Zonnepanelen en een pellet boiler

Veel mensen maken zich nogal zorgen om het klimaat. En dat is te merken wereldwijd. In veel landen zijn er protesten tegen de overheid, omdat inwoners vinden dat ze te weinig doen om de aarde weer beter te maken. Ook in Nederland is dit aan de gang. Vooral scholieren protesteren door te spijbelen van school en naar Den Daag te gaan om hun stem te laten horen.

Aan het verhaal over het milieu zitten twee kanten. Want bijna iedereen is het er wel over eens dat er veranderingen plaats moeten vinden om de wereld weer beter te maken. Als je vraagt en mensen in je omgeving of zij dat vinden, dan zullen ze waarschijnlijk zeggen dat ze inderdaad vinden dat er dingen moeten veranderen en dat dat het liefst morgen nog gebeurt. Als je echter doorvraagt en vraagt wat ze nu al zelf doen om beter met het milieu om te gaan zal het al snel stilvallen. Allemaal vinden we dat er actie ondernomen moet worden, maar zodra we er zelf maar wat hinder aan ondervinden haken we al snel af.

De vraag is eigenlijk dus: ‘’Wie moet het probleem van het klimaat weer rechttrekken?’’ Uiteraard is het aan de overheid om maatregelen te nemen, zodat het klimaat er weer op vooruit gaat. Zo krijg je subsidie zonnepanelen bij de aanschaf van deze dingen. Maar mensen vinden dat er meer moet gebeuren. Er zijn doelen gesteld en de kans is erg groot dat deze niet gehaald moeten worden. Zou de overheid niet vanaf nu elk nieuwbouwhuis energieneutraal moeten maken? Huizen die zelf hun energie voorzien of energie halen uit een andere bron, zoals bij een pellet boiler het geval is.

Maar het is niet alleen aan de overheid. Natuurlijk horen zij de grote lijnen uit te zetten, maar we zijn allemaal verantwoordelijk voor het probleem dat we gecreëerd hebben, dus moeten we het ook samen op lossen.