Re Mixx
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Outplacement is het begeleiden van (ontslagen) werknemers naar een nieuwe werkkring door een outplacementbureau. Een outplacementbureau werkt veelal met gediplomeerde loopbaanadviseurs die aangesloten zijn bij OVAL of ICR.

Outplacement kan mensen helpen die om wat voor reden dan ook het gevoel hebben niet meer op de juiste plek te zitten. Het kan hierbij gaan om motivatieproblemen, stagnatie in de persoonlijke ontwikkeling of het wijzigen van omstandigheden in werk of privé.

Aanpak bij outplacement

Door middel van zelfanalyse worden de persoonlijke kwaliteiten, talenten en vaardigheden in kaart gebracht. Afhankelijk van de cliënt worden hiervoor diverse loopbaaninstrumenten ingezet. De cliënt zal inzicht krijgen in zijn/haar kwaliteiten, persoonlijke overtuigingen, levensthema’s en ambities. Aan het eind van het loopbaantraject heeft de cliënt een duidelijk plan van aanpak ten aanzien van zijn/haar eigen toekomst.

Duur van een outplacementtraject

Een outplacementtraject duurt gemiddeld 4 tot 6 maanden blijkt uit onderzoek. Korter of langer komt ook voor, maar is vooral afhankelijk van de wensen van de werknemer en zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt. De coronacrisis zal er waarschijnlijk voor zorgen dat outplacement in de toekomst meer tijd in beslag neemt.

Hoe vervelend en onzeker de situatie voor de medewerker ook is, de ervaring leert dat het belangrijk is om zo snel mogelijk een nieuw toekomstperspectief ten aanzien van ander werk te ontwikkelen.

Bij outplacementdienstverlening wordt, naast een goede afronding van de oude werksituatie en een inventarisatie van de persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen, in overleg met de cliënt bepaald waar de accenten zullen liggen met betrekking tot de zoektocht naar een nieuwe passende werkkring.

Onderdelen in outplacementdienstverlening zijn:

Ondersteuning bij ontslag

Persoonlijke heroriëntatie door middel van zelfonderzoek naar kwaliteiten, vaardigheden en talenten. Tevens inventariseren outplacementbureaus eventuele belemmeringen om stappen te zetten op de arbeidsmarkt.

Leren overtuigend presenteren van de eigen kwaliteiten

Leren netwerken

Jobsearch in samenwerking met de cliënt

Coaching in de nieuwe functie

https://www.outplacementverzekering.nl